mijn lindeblad

Registratie Tilia Cordata en Tilia Platyphyllos voor de Martenslindenaren

Om de individuele verbondenheid binnen Martenslinde een zo groot mogelijk draagvlak te bieden, is het de betrachting de symbolische 200 lindeblaadjes in het kunstwerk te verspreiden onder zoveel mogelijk gezinnen. Daarom is elk verkregen zakje met uniek bladnummer en inlogcode eentje voor het hele gezin.

Aan de hand van de pincode, welke je kan terugvinden op het theezakje, kan je jouw registratiegegevens aan jouw gekozen bladnummer koppelen.

Vanaf nu maak je onlosmakelijk deel uit van het kunstwerk. Via jouw individueel engagement kan je nu door het planten van de zaden een blijvende verbondenheid schenken aan een steeds veranderlijk groeiproces.

 

Plantadvies

Linden zijn de grootste Europese loofbomen. De grootbladige zomerlinde (Tilia platyphyllos), de kleinbladige winterlinde (Tilia cordata) en de kruising tussen deze twee, de Hollandse linde (Tilia europeae) zijn de meest voorkomende in onze contreien.

Wanneer je een linde wilt planten, moet je er rekening mee houden dat de boom erg groot kan worden, een dicht bladerdak heeft en dus veel schaduw geeft.

 

Plantmethode

Vers zaad direct zaaien of stratificeren om hardschaligheid te voorkomen; gedroogd zaad ritsen of in warm (40°C) water weken of 2-4 maanden warm stratificeren. Door de sterke hardschaligheid is veen mogelijk geschikter als stratificeermedium dan zand. Vervolgens 4-5 maanden stratificeren bij 2-4°C. Bij natuurlijk temperatuurverloop stratificeren vanaf juli.

De duur van de warme voorbehandeling hangt af van de hardschaligheid. Behandelen met geconcentreerd zwavelzuur is te riskant. Vers zaad direct zaaien of stratificeren om hardschaligheid te voorkomen; gedroogd zaad ritsen of in warm (40°C) water weken of 2-4 maanden warm stratificeren. Door de sterke hardschaligheid is veen mogelijk geschikter als stratificeermedium dan zand. Vervolgens 4-5 maanden stratificeren bij 2-4°C. Bij natuurlijk temperatuurverloop stratificeren vanaf juli. De duur van de warme voorbehandeling hangt af van de hardschaligheid. Behandelen met geconcentreerd zwavelzuur is te riskant.

registratie

002Familie Cleuren - Simenon
004Familie Loix - Jans
005Mevr. Moesen Marita
006Mevr. Simenon Yvonne
008Familie Brepoels - Verbiest
014Familie PETER SPINCEMAILLE
017Mevr. Zegers Antoinette
019Familie Bollen
020Familie Dubois
026Familie Arno en Marie-Claire Nassen-Peters
031Familie Wouters - Mercken
037Familie Swinnen - Hetzheim
044Familie Meers - Motten
052Familie Simenon - Caenen
055Familie Bosch - Mergeay
056Familie Croux - Thijs
062Familie Vanhees - Oosterbosch
066Familie Delva - Wouters
074Mevr. Thijs Antoinette
083Familie Mergeay - Vanrusselt
088Familie Ghesquiere -Bruggeman
095Familie Souverijns - Vanharen
097Mevr. Thoelen Marita
115Familie Thijs - Vanherle
135Familie Vangertruyden - Moermans
142Familie Brepoels - Vranckx
147Familie Humblet -Vanspauwen
149Mr. Brulmans
151Familie Vanherle - Bielen
157Familie Honinx
159Familie Vanherle - Dedroog
163Mevr. Jackers
176Mr. Thoelen Mathieu
180Mevr. Nassen Els
195Familie Caubergh - Coninx